http://www.spilka-it.com.ua/
Обслуговування i продаж
програмного забезпечення

Новости

События и мероприятия компании

Новини компанії

Андрій Бербека: «BAS Управління холдингом: які питання вирішує, кому і як продавати?»

Новини компанії
31 Липня 2018

a:2:{s:4:"TEXT";s:6198:"

Доповідь генерального директора «» Андрія Бербеки на партнерському семінарі в Києві.


Screenshot_1.jpg

Screenshot_2.jpg

Screenshot_3.jpg

Screenshot_4.jpg

Screenshot_5.jpg

Screenshot_6.jpg

Screenshot_7.jpg

Screenshot_8.jpg

Screenshot_9.jpg

Screenshot_10.jpg

Screenshot_11.jpg

Автоматизація консолідації управлінської та МСФЗ звітності, узагальненого планування та аналізу KPI на рівні керуючої компанії. Зазвичай на цьому етапі також автоматизується управління корпоративними довідниками, які найбільш суттєві з точки зору консолідованої звітності.

Проект дозволяє досягти швидкого результату без заміни інформаційних систем, використовуваних в бізнес-одиницях, а також визначити детальні вимоги до аналітики і процесів систем обліку і управління.

Screenshot_12.jpg

Впровадження єдиного шаблону для автоматизації бухгалтерського обліку, казначейства, бюджетування та обліку по МСФЗ дозволяє ефективніше управляти фінансами, знизити сукупну вартість володіння інформаційними системами, скоротити терміни підготовки консолідованої звітності.

Screenshot_13.jpg

Організація і автоматизація загального центру обслуговування бізнесу дозволяє централізувати бухгалтерський облік та облік за МСФЗ, казначейство (фабрику платежів), закупівлі. Це не тільки підвищує ефективність управління фінансами та знижує витрати за рахунок ефекту масштабу, а й підвищує якість обслуговування бізнесу завдяки стандартизації облікових процесів. Передача допоміжних функцій в ОЦВ дозволяє бізнес-одиницям холдингу сфокусуватися на основних процесах, які формують додану вартість.

Screenshot_14.jpg

Результати попередніх проектів дозволили:

сформулювати детальні функціональні вимоги до систем оперативного обліку;

виявити специфічні вимоги автоматизації фінансів окремих компаній з різною галузевою належністю;

впровадити найбільш підходяще галузеве рішення для оперативного обліку або комплексне рішення.

Screenshot_15.jpg

Screenshot_16.jpg

Screenshot_17.jpg

Screenshot_18.jpg

";s:4:"TYPE";s:4:"html";}

?>