http://www.spilka-it.com.ua/
Обслуговування i продаж
програмного забезпечення

Новости

События и мероприятия компании

Новини САБ

Випуск бета-версії нового рішення CPM-класу - "ВАS Управління холдингом"

Новини САБ
04 Квітня 2018

«Спілка Автоматизаторів бізнесу» інформує про випуск бета-версії нового рішення CPM-класу (Corporate Performance Management – управління ефективністю холдингу) – "BAS Управління холдингом", яке призначене для автоматизації широкого спектру задач, пов'язаних з обліком, плануванням і контролем ефективності холдингів різного масштабу.

Всі права на конфігурацію належать компанії "NetHelp" (Польща).

З 20.12.2017 р. у продажі продукти:

яівапролджє.png

Програмний продукт призначений для комплексної автоматизації керуючих компаній холдингів і охоплює основні галузі управлінського та фіскального обліку:

• бюджетування та централізоване казначейство,

• консолідація управлінської звітності та бізнес-аналіз,

• управління договорами,

• управління проектами,

• стратегічне управління відповідно до Balanced Scorecard,

• бухгалтерський і податковий облік відповідно до законодавства України,

• облік, підготовка окремої та консолідованої звітності за МСФЗ,

• управління майстер-даними (нормативно-довідковою інформацією) групи компаній.


Цільовим сегментом "BAS Управління холдингом" є групи компаній з повною або частковою централізацією функцій управління фінансами, у яких керуючі компанії та бізнес-одиниці неоднорідні з точки зору галузевої належності або експлуатованих ІТ-систем.

Оскільки рішення "BAS Управління холдингом" орієнтоване на ефективну роботу в типових для груп компаній неоднорідних ландшафтах інформаційних систем, воно має такі інтеграційні можливості:

• безшовну інтеграцію із системами обліку та управління на платформі "1С:Підприємство 8" за допомогою прямого з'єднання, включаючи розшифровку до документа зовнішньої облікової системи,

• інтеграцію з будь-якими зовнішніми обліковими системами за допомогою таких технологій, як веб-сервіси та ADO,

• управління майстер-даними (еталонною і централізованою нормативно-довідковою інформацією) групи компаній,

• на додаток до тонкого і веб-клієнта "BAS Управління холдингом" включає add-on для Microsoft Excel – спеціальний клієнт, що дозволяє в цілях бюджетування та аналізу управлінської звітності працювати з даними інформаційної бази "BAS Управління холдингом" у звичному для багатьох користувачів офісній прикладній програмі,

• архітектура програмного продукту дозволяє з мінімальною трудомісткістю здійснити об'єднання з обліковими конфігураціями на платформі "1С:Підприємство" версії 8.3.


"BAS Управління холдингом" забезпечує:

• можливість об'єднання з програмними продуктами сімейства "Бухгалтерія 8 для України", які вже використовуються в компанії,

• простоту навчання партнерів і клієнтів роботі з новим прикладним рішенням,

• можливість швидкої адаптації існуючих проектних напрацювань до "BAS Управління холдингом",

• невисоку вартість міграції з системами обліку та управління фінансами, які вже використовуються.


Конфігурація "BAS Управління холдингом" може застосовуватися у таких сценаріях використання:

• використання як системи комплексної автоматизації керуючої компанії,

• автоматизація управління фінансами в об'єднаних центрах обслуговування холдингів, розгортання єдиної інформаційної бази в єдиному центрі обробки даних,

• використання як корпоративного шаблону бек-офісу, тобто автоматизація управління фінансами як керуючої компанії, так і дочірніх товариств з можливістю об'єднання або безшовної інтеграції з системами оперативного обліку бізнес-одиниць,

• використання в керуючій компанії в якості автономного рішення класу CPM як "надбудови" над обліковими системами.


Враховуючи те, що наведені вище сценарії розгортання можуть поєднуватися в рамках однієї інформаційної бази, це дозволяє використовувати найефективніші на поточний момент підходи до автоматизації різних бізнес-одиниць або здійснювати міграцію між різними сценаріями, не замінюючи базове прикладне рішення.


Ключові конкурентні переваги рішення "BAS Управління холдингом":

• автоматизовані найзатребуваніші функції керуючих компаній та фінансових служб бізнес-одиниць холдингів, при цьому відсутній надмірний для них функціонал, пов'язаний з автоматизацією операційної діяльності (управління продажами, закупівлями, виробництвом),

• глибоке опрацювання обліку і звітності за МСФЗ,

• висока варіативність у підходах до бюджетування та лімітування витрат,

• мінімальні терміни впровадження і сукупна вартість володіння,

• реалізація рекомендацій до функціональних вимог з бюджетування, казначейства, методик обліку та складання звітності МСФЗ, підготовлених міжнародною компанією EY (Ernst & Young), яка надає аудиторські та консультаційні послуги.


Детальний опис функціональних можливостей конфігурації "BAS Управління холдингом" наведений у Додатку 1 (див. вкладені файли 1CUA1211*.rtf поточного повідомлення).


СКЛАД ЕЛЕКТРОННИХ ПОСТАВОК ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ ТА ПОРЯДОК ЛІЦЕНЗУВАННЯ


До складу програмного продукту "BAS Управління холдингом", входить:

• Дистрибутиви:

- платформи "1С:Підприємство 8";

- бета-версія конфігурації "BAS Управління холдингом";

• Документація до платформи і конфігурації;

• ПІН-код програмної ліцензії "1С:Підприємство 8" на 1 робоче місце;

• ПІН-код для реєстрації продукту на Порталі ІТС

• Реєстраційна картка та користувацька угода на використання програмного продукту.


До складу програмного продукту "BAS Управління холдингом. NFR", входить:

• Дистрибутиви:

- платформи "1С:Підприємство 8";

- бета-версія конфігурації "BAS Управління холдингом";

• Документація до платформи і конфігурації;

• ПІН-код програмної ліцензії "1С:Підприємство 8" на 1 робоче місце;

• Реєстраційна картка та користувацька угода на використання програмного продукту.

Розширення кількості автоматизованих робочих місць здійснюється придбанням клієнтських ліцензій на платформу "1С:Підприємство 8" (на 1, 5, 10, 20, 50, 100, 300, 500 робочих місць).

Для роботи у варіанті клієнт-сервер необхідно придбати ліцензію на використання сервера "1С:Підприємство 8".

Звертаємо увагу: "1С:Підприємство 8.3. Сервер МІНІ на 5 підключень" рекомендується купувати для віддаленої, а не для основної інформаційної бази.


АПГРЕЙДИ


Апгрейд на бета-версію продукту "BAS Управління холдингом" не проводиться.


ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ БЕТА-ВЕРСІЇ ТА ПІЛОТНІ ВПРОВАДЖЕННЯ


Звертаємо увагу користувачів, що прикладне рішення – конфігурація "BAS Управління холдингом", яка входить в комплект поставки – не є закінченою комерційної поставкою і постачається за спеціальною (низькою) ціною.

У разі прийняття рішення щодо використання конфігурації під час проекту слід враховувати попередній характер готовності типового функціоналу до впровадження.


Членам САБ наполегливо рекомендується приймати від користувача заявку на пілотне впровадження, попередньо переконавшись, що користувач розуміє, що йому пропонується бета-версія конфігурації, а фінальна версія продукту буде купуватися на умовах апгрейда. Пілотні впровадження прикладного рішення "BAS Управління холдингом" можуть виконуватися як за допомогою члена САБ, так і власними силами ІТ-служб користувачів. У будь-якому випадку підтримка користувача у період пілотного впровадження надає партнер, у якого придбаний продукт, – це консультації, оновлення платформи і бета-версії конфігурації у разі виходу нових релізів.


Можливе оновлення інформаційних баз конфігурації "1С:Бухгалтерія 8 для України" (редакції 2.0) на бета-версію "BAS Управління холдингом". Під час оновлення дані інформаційних баз будуть збережені.


ОБМЕЖЕННЯ БЕТА-ВЕРСІЇ


Бета-версія конфігурації має такі обмеження функціональності та комплектації:

• Опис конфігурації надається тільки російською мовою.

• Не всі функціональні блоки системи містять інтерфейс українською мовою.

• Не реалізована інтеграція системи з "Документообіг КОРП для України".

• Не реалізовані механізми обміну інформацією з BAS ERP.


За іншими напрямками функціонал системи повний.


ПІДТРИМКА КОРИСТУВАЧІВ БЕТА-ВЕРСІЇ


Підтримка користувачів у період бета-тестування конфігурації до виходу фінальної версії здійснюється членом САБ, який виконує пілотний етап впровадження.


Члени САБ, які виконують пілотний етап впровадження, а також користувачі, які придбали продукт "BAS Управління холдингом" до моменту виходу фінальної версії, можуть надсилати повідомлення про помилки та пропозиції щодо розвитку функціоналу на адресу testcfg@1c.ua. Консультування щодо роботи бета-версії з даної адреси не здійснюється.


Оновлення конфігурації "BAS Управління холдингом" планується публікувати у сервісі "Оновлення програм".


ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАЛЬНУ ВЕРСІЮ


Випуск фінальної версії планується у першому півріччі 2018 року. Планова вартість фінальної версії складе 600 000 гривень. Крім основної поставки планується випуск поставки для філій та дочірніх підприємств за попередньою ціною 100 000 гривень.

Перехід користувачів конфігурації бета-версії продукту "BAS Управління холдингом" на фінальну версію здійснюється на умовах апгрейда. Його умови будуть уточнені під час випуску фінальної версії "BAS Управління холдингом".

Планується підтримувати оновлення інформаційних баз актуальних версій конфігурацій "Бухгалтерія для України" (редакції 2.0) і бета-версії "BAS Управління холдингом" на фінальну версію конфігурації "BAS Управління холдингом", при переході на фінальну версію накопичені дані інформаційних баз зазначених конфігурацій будуть збережені.


ДЕ І ЯК ПРИДБАТИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ, А ТАКОЖ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ЕЛЕКТРОНИХ ПОСТАВОК, ВИ МОЖЕТЕ ДІЗНАТИСЬ за телефоном (044) 223 20 07.

?>